Tu powstaje
strona
internetowa
Poznańskiego
Centrum
Dziedzictwa

Tu powstaje
strona internetowa
Poznańskiego Centrum Dziedzictwa

Poznańskie Centrum Dziedzictwa
to instytucja kultury Miasta Poznania
zarządzająca Bramą Poznania
Traktem Królewsko-Cesarskim
i Centrum Szyfrów Enigma

Poznańskie Centrum Dziedzictwa
ul. Gdańska 2
61-123 Poznań
NIP: 7781465736

Poznańskie Centrum Dziedzictwato
to instytucja kultury Miasta Poznania
zarządzająca Bramą Poznania
Traktem Królewsko-Cesarskim
i Centrum Szyfrów Enigma

Poznańskie Centrum Dziedzictwa
ul. Gdańska 2
61-123 Poznań
NIP: 7781465736