Start Inicjatywy Archiwum Społeczne Śródki

Archiwum Społeczne Śródki

Śródka to miejsce niezwykłe. W przeszłości często bywała bohaterką drugiego planu, lecz w okolicznościach, w jakich przyszło jej funkcjonować, odgrywała swoją rolę znakomicie. Początkowo rozwijała się w cieniu grodu książęcego na Ostrowie Tumskim, później na uboczu Poznania. Za każdym razem zachowywała jednak specyficzny klimat i charakter. Z fascynacji tym miejscem, jego historią, dziedzictwem i tożsamością, zrodził się projekt Archiwum Społecznego Śródki. We współpracy z mieszkańcami i mieszkankami gromadzimy w nim ślady przeszłości dzielnicy: zdjęcia, wspomnienia, pamiątki. Wierzymy w wartość historii codzienności, z pozoru zwykłych zdarzeń i ludzi. To w końcu w większości z nich składa się nasza przeszłość. Trzeba tylko umieć dostrzec jej wyjątkowość.

Jak działamy?

Wykorzystując potencjał społecznej archiwistyki, chcemy poszerzać zasób wiedzy o ludziach, wydarzeniach, profesjach i miejscach, którym grozi zapomnienie. Działamy w całej okolicy: na Śródce, Ostrowie Tumskim, Zagórzu, a nawet dalej – tam, gdzie sięgają wspomnienia mieszkańców i mieszkanek. Pragniemy wspólnie odkrywać i zachowywać te elementy przeszłości, które ukształtowały fenomen miejsca. Z lokalnych małych historii powstaje historia miasta i regionu.

Archiwum Społeczne Śródki ma charakter zasobu cyfrowego, w którym wszystkie zdigitalizowane elementy są wykorzystywane w celu popularyzacji dziedzictwa tych prawobrzeżnych obszarów miasta. Archiwum tworzą trzy zasadnicze elementy:

  • zbiór fotografii – unikatowa, cyfrowa kolekcja zdjęć tworzona we współpracy z mieszkańcami,
               
  • historie mówione – audiowizualne zapisy spotkań i rozmów z mieszkańcami,
               
  • materiały badawcze – materiały źródłowe i naukowe pochodzące z projektów badawczych     dotyczących Śródki.

Jak przekazać zdjęcia?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo, umówimy się na spotkanie. Przynieś ze sobą fotografie. Zostaną one na miejscu zeskanowane, a następnie otrzymasz je z powrotem. Opowiedz swoją historię i swoje wspomnienia związane z każdym zdjęciem.

Kontakt

Jeśli chcesz zapoznać się z zasobami Archiwum, porozmawiać o Śródce, przekazać fotografie albo podzielić się swoją opowieścią, napisz lub zadzwoń!


Anna Pikuła, Olga Tarczyńska-Polus, Dawid Barbarzak
tel. +48 61 647 76 00
mail : srodka@pcd.poznan.pl