Start Inicjatywy Witaj w Poznaniu

Witaj w Poznaniu

Pod koniec 2019 roku Biuro Edukacji PCD wraz z Fundacją Centrum Badań Migracyjnych / Migrant Info Point rozpoczęło realizację programu „Witaj w Poznaniu”, którego celem jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek uczących dzieci i młodzież języka polskiego jako drugiego. Do naszego miasta przyjeżdża coraz więcej uczennic i uczniów z różnych stron świata. Zapewniając im edukację, nie powinniśmy koncentrować się wyłącznie na nauczaniu języka polskiego, lecz także wspierać uczniów i uczennice z doświadczeniem migracji w wyzwaniach, jakimi są poznawanie najbliższej okolicy i dekodowanie nowej rzeczywistości kulturowej.

Materiały edukacyjne do nauki języka polskiego

Pierwszy materiał edukacyjny, który powstał w ramach programu, to zestaw kart pracy „Witaj w Poznaniu”. Stanowi on uzupełnienie lekcji języka polskiego jako drugiego o kontekst kulturowy. W zestawie znajduje się 20 dwustronnych kart pracy dostosowanych do potrzeb dwóch grup wiekowych: uczniów i uczennic klas 1-3 oraz uczniów i uczennic klas 4-8. Teksty dla dzieci starszych są uzupełnione o dodatkowe treści.


Program „Witaj w Poznaniu” rozwijaliśmy w roku 2020, przeprowadzając trzy szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli prowadzone przez autorkę koncepcji merytorycznej i treści kart, Julię Karczewską – filolożkę języka polskiego, aktywną nauczycielkę dzieci i dorosłych języka polskiego jako drugiego, absolwentkę glottodydaktyki polonistycznej, współpracującą z poznańskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Migrant Info Point.


Patronem naszych działań szkoleniowych został Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który od lat doradza nauczycielkom i nauczycielom uczącym języka polskiego jako drugiego.

Poznaniacy i poznanianki, poznaj ich!

Kontynuacją programu „Witaj w Poznaniu” w 2021 roku było udostępnienie nowego pakietu materiałów edukacyjnych „Poznaniacy i poznanianki, poznaj ich!”, składającego się z pięciu zestawów, których bohaterami są poznaniacy i poznanianki. Ich działalność, odkrycia czy twórczość zapisały się na stałe w historii miasta.
Przy tworzeniu pakietu ponownie zastosowano innowacyjną formułę. Treści językowe opracowano na podstawie zasobów związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym. To propozycja doskonalenia języka polskiego przez poznawanie fascynujących postaci związanych z naszym miastem.


Zestawy przeznaczone są tym razem dla uczniów i uczennic szkół średnich i starszych klas szkół podstawowych. Mamy nadzieję, że będą dla nich wsparciem w procesie integracji i doskonalenia znajomości języka polskiego na poziomie A2/B1. Nauczyciele i nauczycielki mogą je wykorzystać również w zdalnym trybie nauczania.
Z pakietem „Poznaniacy i poznanianki, poznaj ich!” zapoznała się Urszula Legawiec z Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja w Krakowie, która to fundacja objęła patronat nad drugą edycją.

Materiały doskonale nadają się do budowania i wzmocnienia tzw. tożsamości lokalnej/regionalnej zbudowanej z wielu drobnych komponentów: historii, geografii, realiów, kultury. Mogą być też z powodzeniem stosowane na kursach języka polskiego w całej Polsce, ponieważ ich lokalność nie jest ograniczeniem, raczej potencjałem. Przetworzenie potencjału lokalnego w formie biografii indywidualnych jest świetnym chwytem skracającym drogę – poznanie ludzi danego regionu sprzyja poznaniu jego kultury i realiów. Uzupełnienie materiałów o konkretne i ważne w kontekście biografii znanych poznaniaków i poznanianek elementy języka jest świetnym połączeniem edukacji kulturowej i językowej. Okazjonalnie ćwiczona gramatyka, poszerzanie zasobu słownictwa i ćwiczenie struktur nie obciąża uczącego się, jest to raczej przygoda, zabawa i wyzwanie – z pewnością sprzyja progresowi językowemu. Nie do przecenienia są elementy mediacji międzykulturowej uwzględnione w materiałach – ten cenny element pozwala uczącemu się wyjść poza kulturę i czas, poza egzystencjalne „tu i teraz”, sprzyja otwartości i dyskusjom o wartościach, stereotypach, równouprawnieniu kultur. Bez wahania polecam!

Jako uzupełnienie materiałów w plikach PDF i dźwiękowych przygotowaliśmy także dwa webinary, podczas których zaprezentowaliśmy główne założenia merytoryczne uwzględnione przy tworzeniu pakietu edukacyjnego. Za realizację spotkania online dziękujemy naszemu patronowi, Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Witaj w Poznaniu - materiały do pobrania

Poznaniacy i poznanianki, poznaj ich! – materiały do pobrania