A A A
Start Inicjatywy Publikacje Pomnik historii - Historia w pomniku

Pomnik historii - Historia w pomniku

Publikacja Pomnik Historii – Historia w Pomniku, ukazała się z okazji jubileuszu 10-lecia nadania historycznemu zespołowi miasta Poznania tytułu Pomnika Historii.

Pomnik Historii jest tytułem przyznawanym obiektom o najważniejszym znaczeniu dla naszego dziedzictwa kulturowego. Nie budzi zatem wątpliwości fakt wyróżnienia w ten sposób zabytkowych dzielnic Poznania, które tworzą niepowtarzalny w skali kraju układ urbanistyczno-architektoniczny. Spoglądając na stolicę Wielkopolski z góry, przy pomocy mapy lub panoramy, z łatwością dostrzeżemy bowiem kolejne etapy rozwoju miasta, począwszy od Ostrowa Tumskiego, przez lewobrzeżny Poznań ze Starym Rynkiem, Fort Winiary, czyli Cytadelę, aż po Dzielnicę Zamkową.

W 2018 roku Poznańskie Centrum Dziedzictwa, miejska instytucja kultury zajmująca się popularyzacją poznańskiego dziedzictwa, postanowiło przygotować propozycję wydarzeń, które miały zwrócić uwagę mieszkańców na jubileusz Pomnika Historii. Były to wystawy, wydawnictwa, warsztaty, spotkania popularnonaukowe, spacery i animacje, które w zróżnicowanej formie przybliżały odbiorcom architekturę i urbanistykę przestrzeni Pomnika Historii.

Kulminacją wspomnianych działań jest publikacja, będąca owocem współpracy PCD z zespołem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Książka zawiera artykuły znakomitego grona autorów, którzy z sukcesem podjęli próbę opisu Pomnika Historii przez pryzmat dziedzin, w których się specjalizują.

Redakcja: Maciej Moszyński, Marcin Słomiński

Korekta: Aleksandra Deskur

Tłumaczenie: Krzysztof Kotkowski

Projekt graficzny i skład: Marcin Dzbanuszek

Wydawca: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, dyrektor Robert Mirzyński

Copyright: CTK TRAKT / PCD

ISBN: 978-83-62415-25-0

Poznań 2018