Start Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej

Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej

fot. Ł. Gdak

Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej

Książka „Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej” autorstwa prof. Armina Mikosa von Rohrscheidta to pierwsza w Polsce tak obszerna prezentacja i naukowa analiza problematyki interpretacji dziedzictwa funkcjonującej w ramach różnorodnych atrakcji turystyki kulturowej.

Przygotowany materiał adresowany jest do szerokiego grona osób związanych z dziedzictwem: od przedstawicieli samorządu, przez pracowników instytucji kultury, po indywidualnych animatorów, czy badaczy.

Autor opisuje w niej między innymi korzyści oraz modele funkcjonowania interpretacji dziedzictwa w publicznym dyskursie. Zawarte są także propozycje i rekomendacje, które są ważnym głosem we współczesnej dyskusji na temat funkcjonowania dziedzictwa w dyskursie publicznym. Autor przedstawia inspirujące studia przypadku oraz zestawia szereg praktycznych rekomendacji.

Tytuł: Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ISBN: 978-83-7986-323-5 (BWN), 978-83-62415-58-8 (PCD)

Objętość: 800 stron

Cena: 84 zł

Poznań 2021

Publikację można nabyć w Bramie Poznania (ul. Gdańska 2) lub zamówić mailowo. Sprzedaż wysyłkowa: sklep[at]pcd.poznan.pl 

Recenzje/opinie o książce

Na wyróżnienie zasługuje bogactwo metod wykorzystywanych w opracowaniu. Podkreślić należy wyjątkową erudycję autora, znajomość polskiej i światowej literatury przedmiotu. Rozprawę cechuje fachowy język, którym autor kompetentnie się posługuje, szczegółowość przeprowadzonych analiz oraz przydatność dla praktyki wyciągniętych z badań wniosków. Recenzowana publikacja jest zatem doskonałym przykładem tzw. kulturoznawstwa stosowanego. [..] Prezentowana monografia jest dziełem wybitnym, efektem mrówczej wręcz pracy, ale i potwierdzeniem znakomitego warsztatu naukowego autora. Jej ukazanie się będzie znaczącym wydarzeniem dla turystyki kulturowej

dr hab. prof. AWF Zygmunt Kruczek

Zobacz spis treści i sterszczenie książki