A A A
Start Rodziny /2015 Seniorki i seniorzy / 2016 w instytucji kultury

Rodziny /2015 Seniorki i seniorzy / 2016 w instytucji kultury

Nowa seria publikacji poświęcona będzie różnym odbiorcom instytucji kultury. Artykuły w niej zebrane są rezultatem seminariów organizowanych co roku w Bramie Poznania. 

Pierwsza książka z nowej serii stanowi podsumowanie seminariów o Rodzinach i Seniorkach/Seniorach. 

Spotkania w gronie specjalistów pozwoliły na wymianę doświadczeń i zgromadzenie wiedzy, którą dzielimy się w tej publikacji.

 

Tytuł: Rodziny/2015. Seniorki i seniorzy/2016 w instytucji kultury. Publikacja poseminaryjna cyklu „Odbiorcy instytucji kultury”
Redakcja: dr Monika Herkt, Anna Mieszała
Recenzja: dr Adam Pisarek, Uniwersytet Śląski
Korekta: Karol Francuzik
Projekt graficzny i skład: Martyna Marcinkowska
ISBN: 978-83-62415-24-3
Wydawca: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Copyright CTK TRAKT

Poznań 2018