A A A
Start Odbiorcy Instytucji Kultury. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Odbiorcy Instytucji Kultury. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Nowa seria publikacji poświęcona będzie różnym odbiorcom instytucji kultury. Artykuły w niej zebrane są rezultatem seminariów organizowanych co roku w Bramie Poznania. 

Pierwsza książka z nowej serii stanowi podsumowanie seminariów o Rodzinach i Seniorkach/Seniorach. Artykuły w niej zebrane są rezultatem seminariów organizowanych co roku w Bramie Poznania. Spotkania w gronie specjalistów pozwoliły na wymianę doświadczeń i zgromadzenie wiedzy, którą dzielimy się w tej publikacji.

  • Tytuł: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną / 2017 w instytucji kultury Publikacja poseminaryjna cyklu „Odbiorcy instytucji kultury”
  • Redakcja: dr Monika Herkt, Anna Mieszała
  • Recenzja: Paulina Szeląg, Forum Edukatorów Muzealnych
  • Korekta: Marta Baszewska, Karol Francuzik
  • Projekt graficzny i skład: Martyna Marcinkowska
  • ISBN: 978-83-62415-44-1
  • Wydawca: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
  • Copyright: CTK TRAKT
  • Poznań 2019