Start Specjalista / specjalistka ds. promocji

Specjalista / specjalistka ds. promocji w Bramie  Poznania i Galerii Śluza

Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

 

Obecnie poszukujemy kandydata / kandydatki na stanowisko:

Specjalista / specjalistka ds. promocji

Miejsce pracy: Centrum Szyfrów Enigma

Moment zatrudnienia: od 1 czerwca 2022 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełen etat)

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie kont na portalach społecznościowych, redagowanie treści i administrowanie stroną www Centrum Szyfrów Enigma (CSE). Budowanie społeczności wokół nowej marki produktowej/obiektu. Odpowiedzialność za komunikatywny charakter publikowanych treści, zgodnych ze strategią marketingową CSE;
 • współpraca przy realizacji strategii komunikacji i kampanii promocyjnych oraz działań PR
  CSE;
 • realizacja zadań z zakresu projektów graficznych, współpraca z wyłonionymi grafikami. Dbałość o zgodność powstających materiałów z CI CSE;
 • realizacja zadań związanych z nagrywaniem filmów, podcastów, streamingiem;
 • współpraca przy produkcji gadżetów i druków informacyjno-promocyjnych;
 • przygotowanie materiałów prasowych;
 • współpraca przy działaniach promocyjnych PCD i jego pozostałych marek: Bramy Poznania, Traktu Królewsko-Cesarskiego, Fest Fyrtla, Galerii Śluza;
 • przygotowywanie projektów umów, zleceń, zamówień pzp związanych z obszarem kompetencji Zespołu Promocji;
 • uczestniczenie w procesie przygotowywania budżetu PCD, sprawowanie nadzoru nad jego efektywnym wydatkowaniem oraz realizacja sprawozdawczości z wykonania.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3 lata stażu pracy na stanowiskach związanych z działalnością promocyjną lub kulturalną;
 • umiejętność administrowania stroną www, sprawne poruszanie się w Internecie i znajomość narzędzi promocyjnych jakie stwarza to medium, sprawne posługiwanie się takimi narzędziami jak Facebook, Instagram, Youtube, Tik-Tok itp.;
 • umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, niekonfliktowość, nastawienie na budowanie długotrwałych, dobrych relacji ze współpracownikami, partnerami, odbiorcami;
 • umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa, dokładność, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna);
 • wysoka kultura osobista i etyka pracy.

 

Mile widziane:

 • posiadanie wiedzy związanej z przedmiotem działalności Centrum Szyfrów Enigma,
 • doświadczenie we współpracy z mediami;
 • doświadczenie związane ze współpracą z grafikami oraz drukarniami.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje np. spis dotychczas zrealizowanych działań promocyjnych, przykłady autorskich tekstów informacyjno-promocyjnych wraz z podaniem linków do stron internetowych prezentujących efekt prac.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę);
 • możliwość rozwoju;
 • niepowtarzalną okazję  współtworzenia nowej przestrzenni kulturowej w Poznaniu.

 

Składanie ofert

Oferty prosimy składać pod adresem:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do 20 maja 2022 r.

 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich na stanowisko wskazane w ogłoszeniu i w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych  niż określone w art. 221  Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca.

 

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod[at]pcd.poznan.pl

 

Cel i podstawy przetwarzania

 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.