Start DZIKHI BIT 2022

DZIKHI BIT 2022

Tematem piątego numeru rocznika Poznańskiego Centrum Dziedzictwa
jest hasło „Działamy wspólnie”.

Na numer składają się artykuły między innymi o tym, jak wspólnie tworzono poznański Bazar i na czym polegał fenomen Szkoły Realnej. Przyglądamy się współpracy na Śródce oraz historycznym dokonaniom rodu Górków. Opisujemy, jak zespołowo konstruowano polskie repliki Enigmy oraz jak planujemy uprawiać społeczny ogród permakulturowy przy Bramie Poznania. Wśród artykułów znajduje się także rozmowa z Marcinem Muthem na temat wystawy w Galerii Śluza pt. „Rękodzielni” oraz opowieści świadków burzliwej historii budynku, który dzisiaj jest siedzibą Centrum Szyfrów Enigma.

Redakcja: Zespół PCD

Koordynacja: Michał Kępski

Korekta: Karol Francuzik

Tłumaczenie na język ukraiński: Marta Khudzik

Projekt graficzny: Marcin Dzbanuszek

DZIKHI BIT 2022 [PL]