Start Specjalista / specjalistka ds. obsługi klienta w Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu

Specjalista / specjalistka ds. obsługi klienta w Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu

Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest instytucją zarządzającą Centrum Szyfrów Enigma. Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania.

 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista / specjalistka ds. obsługi klienta w Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełen etat)

Miejsce pracy: Poznań, Centrum Szyfrów Enigma, św. Marcin 78.

Przewidywany moment zatrudnienia: styczeń/luty 2023          

 

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • dbałość o pozytywne doświadczenie zwiedzających Centrum Szyfrów Enigma
 • informowanie o ofercie Centrum Szyfrów Enigma i całego Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, a także ogólnie o Poznaniu
 • sprzedaż biletów wstępu oraz towarów z asortymentu sklepu Centrum przy użyciu systemów komputerowych, kas fiskalnych, terminali płatniczych
 • obsługę systemu rezerwacyjnego.
 • organizację zwiedzania, obsługę i nadzór nad ruchem zwiedzających w Centrum Szyfrów Enigma,
 • zaznajamianie zwiedzających z zagadnieniami prezentowanymi w Centrum Szyfrów Enigma.
 • dbałość o prawidłowe funkcjonowanie ekspozycji i urządzeń przeznaczonych dla zwiedzających Centrum Szyfrów Enigma.
 • obsługę wydarzeń związanych z Centrum Szyfrów Enigma
 • utrzymywanie pozytywnych relacji z odwiedzającymi

Idealna Kandydatka/ idealny Kandydat posiada:

 • wykształcenie co najmniej  średnie, mile widziane wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w zakresie obsługi klienta, i/lub doświadczenie w branży kultury, branży turystycznej, eventowej, hotelarskiej, MICE, rekreacyjnej, sportowej, spędzania czasu wolnego
 • znajomość języka angielskiego pozwalającą na swobodną komunikację w tym języku. Mile widziana znajomość innych języków obcych.
 • dyspozycyjność (praca zmianowa w systemie równoważnym, także w weekendy),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności do nawiązywania i utrzymania kontaktu z klientem oraz skutecznego komunikowania się,
 • wysoką kulturę osobistą,
 • gotowość do uczenia, podnoszenia kwalifikacji i pracy wielozadaniowej
 • zainteresowania historią i dziedzictwem Poznania,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem i urządzeniami cyfrowymi.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju,
 • możliwość udziału w kreowaniu najnowocześniejszej atrakcji Poznania
 • pracę w zgranym zespole w ramach dużej instytucji
 • pracę w centrum miasta
 • Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3 600,00 zł
 • posiadanie wiedzy związanej z przedmiotem działalności Centrum Szyfrów ENIGMA;
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • CV

Składanie ofert:

Oferty prosimy składać pod adresem:
Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do 27.12.2022.

Informujemy że z zaproszonymi kandydatami skontaktujemy się w styczniu 2023.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Podczas rozmów rekrutacyjnych weryfikowane będą umiejętności w zakresie porozumiewania się w zadeklarowanych przez kandydata/kandydatkę językach obcych.

 

 KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę* /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

 Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.