Start Inicjatywy Interpretacja dla ochrony dziedzictwa Konferencja Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Turystyka zrównoważona (2023)

Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Turystyka zrównoważona

Konferencja naukowa

Poznań, 12-13 października 2023


Zapraszamy do dyskusji nad teorią interpretacji dziedzictwa w kontekście turystyki zrównoważonej.

Zjawisko turystyki pozostaje w ścisłych relacjach z szeroko pojętym dziedzictwem. Doświadczenie materialnej, niematerialnej i przyrodniczej spuścizny opiera się na relacjach zakorzenionych w kulturze oraz kreowanych poprzez interpretację dziedzictwa. Fenomen turystyki ma niebagatelny wpływ na wszystkie podmioty uczestniczące w tym procesie: zarówno samych odbiorców, jak i zarządców, opiekunów dziedzictwa, ale także faktycznych depozytariuszy – społeczności lokalnej. Dominujące współcześnie podejście postuluje turystykę zrównoważoną.

Będąc odpowiedzią na koncepcję zrównoważonego rozwoju, turystyka o takim charakterze zakłada zintegrowane zarządzanie dziedzictwem oraz aktywnością turystyczną w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz kulturę lokalną, przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnego wpływu społecznego i ekonomicznego. Tak zarysowana koncepcja funkcjonuje jako uniwersalna idea, ugruntowana w strategicznych dokumentach i promowana m.in. przez Światową Organizację Turystyki czy Unię Europejską.

Jak dzisiaj wyglądają postulaty zrównoważonej turystyki? Jak na tym tle rysuje się koncepcja interpretacji dziedzictwa?

Kryzys pandemiczny, kryzys energetyczny, kryzys ekonomiczny oraz kryzys migracyjny i konsekwencje wojny w Europie stanowią wyzwanie i mogą być punktem wyjścia do dyskusji na temat celów i modeli zrównoważonej turystyki. Jednym z narzędzi i potencjalnych źródeł do dyskusji kreującej nowe wartości turystyki może być koncepcja interpretacji dziedzictwa, praktykowana w nowoczesnej formie od początku XX wieku a opisana przez Freemana Tildena w 1957 roku. Czy opracowane blisko 70 lat temu zasady mogą stać się skuteczną metodą i narzędziem w rozwoju turystyki? Dzieło Freemana Tildena powstało w wyniku jego doświadczeń zawodowych. Trafne i genialne spostrzeżenia wynikały z praktyki obcowania zarówno z dziedzictwem, jak i turystami. On sam, jako baczny obserwator – ale też i „czuły narrator” – zbudował pomiędzy nimi relacje dając obu stronom korzyści. Dziedzictwu zrozumienie, szacunek i ochronę, a turystom zupełnie nową jakość doświadczeń.

Zapraszamy do dyskusji nad teorią interpretacji dziedzictwa w kontekście turystyki zrównoważonej, stawiając pytanie o jej nowe (lub niezmienne) cele oraz zastanawiając się nad jej aktualnym podejściem.Jak interpretacja dziedzictwa kształtuje turystykę? Na ile może wpływać na jej charakter? Na czym współcześnie polegać powinna turystyka zrównoważona? A może powinniśmy określać i kształtować ją jako odpowiedzialną, wrażliwą lub rezylientną? 


  Rada Naukowa:
  dr Monika Herkt, Bartosz Małolepszy, Jan Mazurczak, prof. UZ dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz, prof. UEP dr hab. Piotr Zmyślony

  Sekretarz: Michał Kępski

  Partnerzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

  Wydarzenie objęte honorowym patronatem Polskiej Organizacji Turystycznej 

   

  Program konferencji

   

  12 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK)


  10.00-11.30: SESJA OTWIERAJĄCA

  1. Monika Herkt (Poznańskie Centrum Dziedzictwa)
  2. Antoni Szczuciński (Rada Programowa Poznańskiego Centrum Dziedzictwa)
  3. Turystyka zrównoważona – czy to jeszcze trend?, Jacek Janowski (Polska Organizacja Turystyczna)
  4. „Gdy serce nie chce, rozum nie pomoże”. O wykorzystaniu potencjału interpretacji dziedzictwa w społecznej rewolucji na rzecz zrównoważonego rozwoju, Bartosz Małolepszy (Poznańskie Centrum Dziedzictwa)

   

  12.00-14.00: SESJA REFERATOWA (I)

  1. 49 sposobów interpretacji, czyli Europejskie Szlaki Kulturowe jako narzędzie realizacji koncepcji Tildena, Barbara Trojanowska (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
  2. Powieści Kateřiny Tučkovej a zjawisko hipertrofii turystycznej (studium przypadku), Kamila Woźniak, Magdalena Matkowska-Jerzyk (Uniwersytet Wrocławski)
  3. Bartnictwo wobec założeń turystyki zrównoważonej – szanse, zagrożenia i praktyka. Perspektywa antropologiczna, Karolina Echaust (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  4. Turystyka archeologiczna jako formuła interpretacji dziedzictwa w kontekście zrównoważonego rozwoju, Michał Pawleta (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  5. Festiwale organowe w kontekście turystyki zrównoważonej i interpretacji dziedzictwa, Sebastian Bernat (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

  Moderacja: Piotr Zmyślony (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

  15.00-16.30: SESJA REFERATOWA (II)

  1. Rubież pod presją pługa historii – interpretacja dziedzictwa parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego, udział w rozwoju regionu, zagrożenia i ich charakter, Tomasz Cerebież-Tarabicki (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego)
  2. Zrównoważona turystyka w Bieszczadach. Prawda czy mit? Studium przypadku na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Małgorzata Skulimowska (Uniwersytet Rzeszowski)
  3. Wigry - przystanek na pograniczu, kultur i narodów?, Maciej Ambrosiewicz (Wigierski Park Narodowy)
  4. Walory przyrodnicze Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w kontekście zagrożeń wynikających z udostępniania, Magdalena Kochanowska (Park Narodowy „Bory Tucholskie”)

  Moderacja: Armin Mikos von Rohrscheidt (Uniwersytet Zielonogórski)


  17.00-18.00: WYKŁAD WIODĄCY

  W kierunku personalizacji, zrozumienia, równowagi: jak wykorzystać złoty pył świata cyfrowego, Magdalena Kachniewska (Szkoła Główna Handlowa)

  18.15: Zwiedzanie wystawy głównej Bramy Poznania oraz wystawy czasowej „Siła spotkania. O ludziach, którzy tworzyli Poznań” w Galerii Śluza


  13 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)

  10.00-11.30: SESJA REFERATOWA (III)

  1. Równoważenie turystyki poprzez interwencje interpretacyjne, Barbara Gołębiowska (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Interpret Europe)
  2. Miejskie Miejsca Muzealne (MMM) – przestrzenne kody zakotwiczenia w lokalności. O zarządzaniu zmianą w rozwoju, Wiesław Skrobot (Gmina Ostróda)
  3. Chwilowa moda czy nowy kierunek interpretacji dziedzictwa kulturowego? Działalność prywatnych muzeów w Polsce, Daria Kieraszewicz (Wyższa Szkoła Gospodarki)
  4. Wcielone dziedzictwo. Potencjał i ograniczenia interpretacji multisensorycznej, Magdalena Banaszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
  5. Możliwości i ograniczenia wykorzystania mediów społecznościowych w procesie planowania rozwoju turystyki w skali lokalnej, Aleksandra Minkwitz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  Moderacja: Alina Zajadacz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)      
    

  12.00-14.00: DEBATA

  Turystyka zrównoważona w praktyce opiekunów i zarządców dziedzictwa

  1. Jędrzej Kałużny (Spycimierskie Boże Ciało)
  2. Emilia Pawnuk (Twierdza Srebrna Góra)
  3. Piotr Zubowski (Muzeum Kresów w Lubaczowie)

  Moderacja: Aleksandra Chabiera

  15.00: wycieczka „Brama otwarta na rzekę”

  15.30: zwiedzanie Centrum Szyfrów Enigma

   

  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie.

  Wykład specjalny


  12 października o godz. 17.00 specjalny wykład pt. „W kierunku personalizacji, zrozumienia, równowagi: jak wykorzystać złoty pył świata cyfrowego” wygłosi prof. SHG dr hab. Magdalena Kachniewska.


  Abstrakt wystąpienia:

  W dobie dynamicznego rozwoju rozwiązań mobilnych, jednym z najważniejszych trendów pozostaje SoCoMo (social context mobile) – źródło rozwiązań, bez których trudno współcześnie zapewnić konkurencyjność regionu lub atrakcji turystycznej. Ogrom informacji, jaką skrywają dane cyfrowe, pozwala inaczej spojrzeć na ruch turystyczny (jego rozmieszczenie przestrzenne, dynamikę, wpływ na otoczenie) oraz sprawniej nim zarządzać (relokować, personalizować, ułatwiać dostęp do informacji, ostrzegać, zachęcać, wspierać turystów w rozumnym zwiedzaniu i przemyślanym planowaniu, ale także spontanicznym podejmowaniu decyzji).

  Wyniki badania pilotażowego przeprowadzonego wśród menedżerów kilkudziesięciu organizacji rynku turystycznego (w tym przedsiębiorców, dyrektorów organizacji turystycznych i podmiotów kultury oraz twórców aplikacji mobilnych dla turystyki) wskazują co prawda, że dojrzałość cyfrowa nie jest mocną stroną polskiej turystyki, ale sam fakt przeprowadzenia samooceny powodował nadzwyczajne zainteresowanie możliwościami, jakich dostarcza analiza danych cyfrowych. Ustalmy zatem, czego nam brakuje, aby zadbać o zrównoważony rozwój turystyki i ułatwiać rozumne zwiedzanie, dostosowane do wieku, kontekstu i zainteresowań podróżnych.


  prof. SGH dr hab. Magdalena Kachniewska:

  Analityczka trendów z zakresu inteligentnej turystyki, marketingu cyfrowego i sztucznej inteligencji, przewodnicząca kapituły konkursu „New.Tech.New.Travel”. Przewodnicząca Rady Fundacji „Rok Rzeki Wisły”, członek Rady Naukowej Szlaku Kanału Elbląskiego oraz Komitetu Naukowego NETOUR Project.

  Prowadzi badania z zakresu: modeli biznesowych gospodarki cyfrowej, inteligentnej mobilności i marketingu mobilnego (SoCoMo). Obecnie realizuje dwa niezwykłe projekty z pogranicza turystyki i nowych technologii: inteligentny system wyszukiwania ofert turystycznych oparty na algorytmach rozumienia języka naturalnego (NLP) oraz system predykcji cen dla sektora turystycznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod fuzji danych wielowymiarowych i uczenia maszynowego (ePREDYKTOUR).

  Formularz zapisów

  Link do formularza: https://forms.gle/Viid5q79bQPrjDnv8

   

  Udział w spotkaniu wiąże się z akceptacją Regulaminu