Start Słowa kluczowe: dziewczyny w STEM

Słowa kluczowe: dziewczyny w STEM konferencja dla nauczycielek i nauczycieli


Już 20 kwietnia odbędzie się konferencja „Słowa kluczowe: dziewczyny w STEM” w ramach projektu SZYFRODZIEWCZYNY, realizowanego przez Centrum Szyfrów Enigma

Celem projektu jest zainspirowanie nauczycielek i nauczycieli do podejmowania aktywności, które będą wspierać sprawczość dziewczyn w obszarze nowych technologii oraz przełamywania stereotypów w myśleniu o „męskich” i „kobiecych” zawodach, zainteresowaniach czy dziedzinach gospodarki.

Program konferencji obejmuje wystąpienia specjalistek z różnych dziedzin, które zajmują się działalnością naukową, edukacyjną lub popularyzatorską związaną z angażowaniem dziewcząt w edukację opartą o STEM (z ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Wśród prelegentek biorących udział w konferencji są: prof. Iwona Chmura-Rutkowska (UAM), prof. Edyta Głowacka-Sobiech (UAM), dr Marta Mazurek (UMWW), Joanna Lisiecka (Fundacja Perspektywy/Women in Tech), Karolina Wasielewska (Girls Gone Tech), Małgorzata Dynowska (ODN), Katarzyna Kucharska (CSE/PCD).


Udział jest bezpłatny


Program 

 

9:30-10:00 Rejestracja

10:00-10:15 One. Prawdziwa historia jest także o kobietach – dr Monika Herkt, Poznańskie Centrum Dziedzictwa

10:15-10:45 Spokojnie, panowie! Czyli dlaczego mężczyźni nadają się do IT tak samo jak kobiety – Karolina Wasielewska, Girls Gone Tech

10:45-11:15 Projekt „Szyfrodziewczyny” w Centrum Szyfrów Enigma, czyli o strategiach kształtowania herstorycznych narracji w nowoczesnej instytucji kultury – Katarzyna Kucharska, Centrum Szyfrów Enigma

11:15-11:45 Przerwa kawowa

11:45-12:15 Kobiety, nauki ścisłe i podręczniki. Czy to się da połączyć? – dr hab. prof. UAM Edyta Głowacka-Sobiech

12:15-12:45 Na początku było słowo – dr Marta Mazurek

12:45-13:15 Dlaczego powinniśmy ułatwiać dziewczynkom dostęp do nowych technologii i wzmacniać rozwój zainteresowań w kierunku STEM – Joanna Lisiecka, Fundacja Perspektywy/Women in Tech

13:15-13:35 Małe szkolne działania, które tworzą wielką zmianę. Jak wspierać potencjał i talenty dziewcząt w dziedzinach STEM i IT? – dr hab. prof. UAM Iwona Chmura-Rutkowska

13:35-13:55 Aktywne wsparcie – gotowe rozwiązania edukacyjne dla dziewczyn – Małgorzata Dynowska, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

14:00-15:00 Przerwa lunchowa

16:00 Zwiedzanie Centrum Szyfrów Enigma

*Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie.

 

Informacje

Termin: 20 kwietnia 2023 r.

Miejsce: sala konferencyjna Strefy Plus Jeden w biurowcu „Za Bramką”
(ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań)

Uczestnicy/uczestniczki: nauczyciele i nauczycielki z Wielkopolski, wszystkie etapy edukacyjne, nauczyciele/ki szkół powiązanych z postaciami kryptologów, inżynierów, wojskowych stojących za sukcesem złamana szyfru Enigmy

Dostępność: Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się próg. Do sali prowadzą min. 2 pary drzwi, które nie otwierają się automatycznie. Konferencja odbywa się w sali na piętrze, można tu wjechać windą. W sali zapewniamy miejsce dla osób poruszających się na wózkach. W razie potrzeby Zespół Obsługi Klienta udzieli wszelkiej pomocy uczestnikom/czkom konferencji.

Partnerzy:

  • Samorząd Województwa Wielkopolskiego
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
  • Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji
  • Strefa Plus Jeden

Matronaty/patronaty:

  • Fundacja Women in Tech
  • Gdy nauka jest kobietą (UAM)
  • Fundacja Muzeum Historii Kobiet

Słowa kluczowe: dziewczyny w STEM jest częścią ogólnopolskiej kampanii Dziewczyny na politechniki! / Dziewczyny do ścisłych! zainicjowanej w 2007 roku przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Fundację Edukacyjną Perspektywy

Program merytoryczny:
Anna Mieszała, liderka zespołu ds. edukacji, anna.mieszala@pcd.poznan.pl 

Organizacja:
Joanna Szafrańska-Senenko, specjalistka ds. edukacji, joanna.szafranska-senenko@pcd.poznan.pl