Start Specjalista/specjalistka ds. kadr i płac

Specjalista/specjalistka ds. kadr i płac

Stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. kadr i płac
Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełen etat)
Miejsce pracy: Poznań, Brama Poznania, ul. Gdańska 2
Przewidywany moment zatrudnienia: wrzesień 2023

 

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 •  Sporządzanie dokumentacji personalnej związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
 •  Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy
 •  Rozliczanie oraz ewidencja czasu pracy
 •  Przygotowanie i weryfikacja harmonogramów czasu pracy
 •  Dbanie o terminową realizację badań lekarskich i szkoleń bhp
 •  Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i innych
 •  Wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego, jego bieżąca obsługa oraz rozwój systemu Enova
 •  Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników oraz osób cywilno-prawnych
 •  Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS
 •  Sporządzanie deklaracji podatkowych (m.in.: PIT-11, PT-4R, PIT-8AR)
 •  Prowadzenie sprawozdawczości dla GUS
 •  Obsługe programu Płatnik
 •  Sporządzanie zestawień i sprawozdań na potrzeby Zarządu/urzędów
 •  Sporządzanie zestawień i sprawozdań na potrzeby instytucji/organizatora
 •  Udział i reprezentowanie firmy w kontrolach zewnętrznych (w tym Państwowej Inspekcji Pracy)
 •  Sporządzanie zarządzeń, regulaminów i innych procedur wewnętrznych
 •  Prowadzenie procesu rekrutacji oraz zarządzanie bazą kandydatów
 •  Koordynacje systemu ocen pracowników
 •  Udział w planowaniu zasobów ludzkich (ocena i prognoza potrzeb kadrowych, analiza posiadanych zasobów ludzkich, planowanie zatrudnienia)
 •  Obsługe PPK firmy
 •  Wykonywanie innych czynności kadrowo-płacowych związanych z działalnością instytucji


Wymagania obowiązkowe

 •  Min. 2 letnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze kadr i płac
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych oraz naliczania list płac
 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office oraz doświadczenie w pracy na programach kadrowo-płacowych

Mile widziane:

 • Znajomość systemu kadrowo-płacowego Enova
 • Znajomość przepisów z zakresu kadr-płac w instytucjach kultury
 • Twórcze i elastyczne podejście do nowopowstałych sytuacji

Wymagane dokumenty

 • CV
 • List motywacyjny
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje

Inne informacje:

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie
 • Możliwość rozwoju
 • Zgrany zespół, o szerokim przekroju zainteresowań
 • Pracę w ciekawym miejscu (nowoczesny budynek, w otoczeniu przyrody nad rzeką Cybiną).

Składanie ofert:

Oferty prosimy składać pod adresem:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań lub na adres e-mail: kadry@pcd.poznan.pl, w terminie do dnia 18 sierpnia 2023 r.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl

Cel i podstawy przetwarzania

1) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2) Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4) Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4) prawo do usunięcia danych osobowych,

5) prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody,

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.