Start Opowieści zez Fyrtla

Opowieści zez Fyrtla: Fajrant na Łazarzu

projekt graficzny: Aleksandra Urbańska-Ziemek
wykorzystano fotografię ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Ruszamy z projektem "Opowieści zez Fyrtla: Fajrant na Łazarzu". 


Projekt ma na celu działania o charakterze edukacyjnym, ale także animacyjnym. Skierowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 12-15 lat, która mieszka i uczy się w rejonie poznańskiej dzielnicy Łazarz i jest zainteresowana poznawaniem oraz zgłębianiem lokalnej historii. Zasadniczą część przedsięwzięcia stanowią warsztaty historii mówionej, które pozwolą młodym poznaniankom i poznaniakom na odkrywanie miejscowej przeszłości przez pryzmat opowieści, doświadczeń i przeżyć przedstawicieli starszych generacji mieszkańców Łazarza.

Tematem przewodnim warsztatów będzie zabawa i spędzanie wolnego czasu "na dzielnicy". Szeroko pojęty temat obejmie doświadczenia i wspomnienia mieszkańców i mieszkanek Łazarza związane z dzieciństwem czy młodością, sposobami spędzania wolnego czasu, grami i zabawami, zabawkami, którymi się posługiwali, a także miejscami, w których najchętniej spędzali wolny czas.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z założeniami metody badawczej tzw. oral history (historii mówionej), dowiedzieć się o możliwościach i ograniczeniach warsztatu badacza gromadzącego relacje świadków oraz poznać techniki multimedialnego rejestrowania wywiadów/rozmów, a także sposoby ich montażu i obróbki. Na zajęcia zapraszamy także seniorów, którzy chcieliby podzielić się swoimi wspomnienieami ze spędzania czasu wolnego na Łazarzu. Powstałe materiały filmowe/dźwiękowe zostaną zaprezentowane w formie elektronicznej na kanałach informacyjnych oraz na stronach internetowych Poznańskiego Centrum Dziedzictwa i Fest Fyrtla oraz Fundacji ICAD, będącej współorganizatorem projektu. Warsztaty będą stanowić pilotaż szerszej grupy działań, których przyszłym efektem będą archiwa społeczne poznańskich dzielnic śródmiejskich – Łazarza, Wildy i Jeżyc – objętych projektem Fest Fyrtel.

Projekt jest realizowany przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa i Fest Fyrtel
We współpracy z Fundacją ICAD, Rada Osiedla św. Łazarz, Szkoła Podstawowa nr 77, Szkoła Podstawowa nr 9, Przystanek Pireus, Wirtualny Łazarz

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra