Start Nauczycielki i nauczyciele / 2022

Nauczycielki i nauczyciele / 2022

Zapraszamy na Seminarium Odbiorcy Instytucji Kultury.
Nauczycielki i nauczyciele (7 listopada 2022) w Bramie Poznania.

Seminarium to spotkanie osób, które (zawodowo, z pasji, z wyboru) związane są z szeroko pojętą edukacją w obszarze kultury i dziedzictwa. Tematem każdego seminarium jest inna, specyficzna grupa odbiorców_czyń instytucji kultury lub zagadnienie szczególnie istotne dla publiczności.

W tym roku bohaterkami i bohaterami spotkania są nauczycielki i nauczyciele. Na program wydarzenia składają się wykłady akademickie, dyskusja panelowa oraz refleksje płynące z analizy projektów realizowanych na styku środowiska nauczycielskiego i instytucji kultury.

 

Dlaczego to ważny temat?

Środowisko nauczycielskie i instytucje kultury łączy misja edukacyjna, różni zaś forma jej realizacji (edukacja formalna versus nieformalna). Zrozumienie ich specyfiki jest jednym z kluczowych etapów budowania wspólnej przestrzeni działań, respektującej sposoby działania każdego partnera.

Bez wątpienia potrzebujemy siebie nawzajem w naszej codziennej pracy. Co więcej, możemy być dla siebie nawzajem nauczycielami i nauczycielkami.

 

Jak o nim rozmawiać?

Podczas ósmego już spotkania w Bramie Poznania w gronie pracowników_czek akademickich, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz nauczycieli_ek wspólnie zastanowimy się m.in. nad następującymi zagadnieniami:

  • Kim są współczesne nauczycielki i współcześni nauczyciele, na jakie wyzwania natrafiają?
  • Jaką rolę w ich rozwiązywaniu mogą lub powinny pełnić instytucje kultury?
  • Czy instytucje kultury powinny patrzeć na nauczyciela_kę wyłącznie przez pryzmat opiekuna_ki grup szkolnych?
  • Jak poszerza się pole edukacji i kultury i co to zjawisko oznacza dla relacji na osi nauczyciele_ki – instytucje kultury?
  • Czego instytucje kultury mogą się nauczyć od środowiska nauczycielskiego?
  • Jak instytucje kultury mogą wspierać nauczycieli poza ich codziennymi zadaniami pedagogicznymi?

 

W pierwszej części seminarium swoją wiedzą ekspercką podzielą się z nami: Agnieszka Jankowiak-Maik (Babka od Histy), prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak, dr Marcin SzelągSławomir Czarnecki.

Ważnym punktem spotkania będzie dyskusja na temat roli instytucji kultury w rozwoju zawodowym nauczycielek i nauczycieli na różnych etapach kształcenia i pracy. W rozmowie panelowej wezmą udział: Barbara Gryka, Ksenia Herbst-Buchwald, Justyna Ilasz, Anna Mieszała oraz Kamil Wnuk.

Poznamy także dobre praktyki, czerpiąc z różnorodnych przykładów współpracy instytucji kultury z nauczycielami_kami oraz tych realizowanych w tercecie tworzonym przez szkoły, instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Opowiedzą o nich Beata Trybuła, Agnieszka Gorzaniak, Karolina Pikosz, Anna Rochowska, Anna Mieszała oraz Olga Stobiecka-Rozmiarek.

Prowadzenie Seminarium powierzyliśmy prof. UAM dr hab. Edycie Głowackiej-Sobiech z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, prof. UAM dr hab. Iwonie Chmurze-Rutkowskiej z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM oraz dr Monice Herkt z Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.

Po zakończeniu wydarzenia zapraszamy do zwiedzania wystawy czasowej zatytułowanej „Jak robić szkołę?”, prezentowanej od 5 listopada w Galerii Śluza. Wystawa, jak opowiada jej zespół kuratorski, powstała z głębokiego przekonania, że „powszechna edukacja jest wartością, o którą trzeba dbać i o której warto rozmawiać”. Więcej na www.galeriasluza.pl.

 

Seminarium organizowane jest pod matronatem prof. Agnieszki Cybal-Michalskiej, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, i patronatem Forum Edukatorów Muzealnych.

 

Program seminarium do pobrania:

 

 

PROGRAM

 

9:30-10:00

Rejestracja Uczestniczek i Uczestników

10:00-10:15

Otwarcie Seminarium

dr Monika Herkt, Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Część pierwsza

prowadzenie: prof. UAM dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech
(Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

10:15-10:45

Współczesna nauczycielka, współczesny nauczyciel
w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu

Agnieszka Jankowiak-Maik (Szkoła Podstawowa Cogito w Poznaniu)

10:45-11:15

Nauczyciel_ka w instytucji kultury – czyli kto?

prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak
(Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

11:15-11:45

Nauczyciel_ka jako kurator_ka – kurator_ka jako nauczyciel_ka

dr Marcin Szeląg (Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu)

11:45-12:15

Poszerzenie pola kultury. Jak pokochałem centra nauki

Sławomir Czarnecki / Młyny Rothera (Park Kultury w Bydgoszczy)

12:15-13:00

Przerwa lunchowa

Panel

prowadzenie: prof. UAM dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska
(Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

13:00-14:00

Ciało pedagogiczne w instytucji kultury. Rola instytucji kultury
w rozwoju i pracy nauczycielek i nauczycieli

Paneliści_stki: Barbara Gryka, Ksenia Herbst-Buchwald,
Justyna Ilasz, Anna Mieszała, Kamil Wnuk

14:00-14:30

Przerwa kawowa

Część druga

Prowadzenie: dr Monika Herkt (Poznańskie Centrum Dziedzictwa)

14:30-14:50

Odwrócone role, czyli współpraca z nauczycielami szkół specjalnych
w procesie tworzenia dostępnej instytucji kultury
na przykładzie działań Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Beata Trybuła (Muzeum Regionalne w Stalowej Woli)

14:50-15:10

Uważność, empatia, doświadczanie jako metody artystyczne i edukacyjne

Agnieszka Gorzaniak i Karolina Pikosz (Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy)

15:10-15:30

W jaki sposób teatr może pomagać nauczycielom w rozmowie na trudne tematy. Pedagogika teatru dla nauczycieli

Anna Rochowska (TR Warszawa)

15:30-15:50

Czas na odpoczynek. Podsumowanie badań nad potrzebą wprowadzenia w instytucjach kultury oferty wytchnieniowej dla nauczycieli i nauczycielek

Anna Mieszała (Poznańskie Centrum Dziedzictwa)

15:50-16:10

Efekt synergii – o współpracy międzysektorowej w edukacji i kulturze

Imaginarium Olga Stobiecka-Rozmiarek

 

 

Po zakończeniu Seminarium będzie możliwość zwiedzania z kuratorką wystawy czasowej zatytułowanej „Jak robić szkołę?”, prezentowanej w Galerii Śluza (Czas zwiedzania: około 60 minut).

 

Tak o wystawie pisze jej zespół kuratorski:

„Na najnowszej wystawie w Galerii Śluza wspólnie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie pytamy, jak robić szkołę? Wierzymy bowiem, że powszechna edukacja jest wartością, o którą trzeba dbać i o której warto rozmawiać.

Przygotowując wystawę, wsłuchiwaliśmy się w głosy wielu środowisk związanych ze szkołą. Wspólnie przyjrzeliśmy się historii szkolnictwa  oraz sytuacji, w jakiej znajduje się aktualnie polska oświata. Jednocześnie  szukaliśmy przyczyn niektórych z toczących się obecnie procesów oraz pomysłów na rozwiązanie istniejących problemów.

Zapraszamy do refleksji nad tym, jak powinna wyglądać szkoła, aby odpowiadała na wyzwania współczesności.”

WIĘCEJ INFORMACJI

INFORMACJE PRAKTYCZNE

• Miejsce: Brama Poznania (ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań)

• Termin: poniedziałek, 7 listopada 2022, godz. 10:00-17:00

• Koszt: bezpłatne

• Adresaci_tki: pracownicy_czki instytucji kultury i dziedzictwa (m.in. muzeów, bibliotek, ośrodków kultury), przedstawiciele_ki organizacji pozarządowych, pracownicy_czki akademiccy, nauczyciele_ki, osoby zajmujące się na co dzień tematyką edukacji i aktywizacji kulturalnej

• Zapisy: poprzez internetowy system rezerwacji

• Liczba miejsc: ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

Organizator: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

 

Komitet organizacyjny i programowy Seminarium:

prof. UAM dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, WSE UAM

Kamila Głąbiak, PCD

dr Monika Herkt, PCD

Michał Kępski, PCD

prof. UAM dr hab. Edyta Sobiech-Głowacka, WSE UAM

Agata Żarnowska, PCD

 

Matronat/Patronat:

prof. Agnieszka Cybal-Michalska,
Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Forum Edukatorów Muzealnych