A A A
Start Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Poznańskim Centrum Dziedzictwa:

imię i nazwisko: Łukasz Bartoszyński

adres: ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

adres email: iod[at]pcd.poznan.pl